Ett ljus jag tänder med hopp om fred. Ett ljus som aldrig brinner ned. Rädsla ska komma, rädsla ska gå men fredens låga brinna ändå..
Tro

Hopp

.
Kärlek

.

Välkommen

På de aktiviteter som passar dig och på Gudstjänster

Vi samlas även till bön och samtal i kyrkan varje söndag
kl. 20.00. Välkommen att uppleva gemenskap.

Från himlens höjd jag bringar bud till jordens folk från Herren Gud. Jag ropar ut med frid och fröjd Ett glädjebud från himlens höjd!

Skjuts till Kyrkan? Ring 0531-101 84 (telefonen är omkopplad).

Sommar-Växande

Från frö och planta till mogen växt, som ger frukt, utvecklas våra liv.
Växandet är att mogna, inte bara till kropp och förstånd, utan också andligt.
Det är inte enkelt, eftersom det finns en skada i relationen mellan
Gud och människa: människan har förlorat förmågan att obetingat lita på Guds kärlek.
En stor del av vår uppgift som församling är därför, att påminna andra och varandra om Guds kärlek.
Gud är som sommarsolen den strålar över alla, den är ovillkorlig och upphör aldrig!
Erfarenheten av Guds närhet får mogna i sin egen takt,
där vi mer och mer finner Gud i våra liv, så att vi kan bära god frukt.

Herre, låt oss vandra sommarens dagar med Jesus som medvandrare och vägvisare,
och hjälp oss, att tillsammans med honom, upptäcka rastplatserna vid vägkanten.“ 11 Några har han gett i uppdrag att grunda församlingar, andra till att tala på Guds uttryckliga befallning och andra till att vinna människor för Kristus. Andra åter har fått gåvan att vårda sig om Guds folk, som en herde gör med sina får, genom att leda och undervisa dem om Guds väg.
12 Hur kommer det sig att han ger var och en av oss uppgifter som vi är särskilt lämpliga att sköta? Jo, det är för att Guds folk ska vara väl rustade för att tjäna honom bättre. Vi ska bygga upp församlingen, Kristi kropp, till en stark och mogen gemenskap.

Ephesians 4:11-12

Equmeniakyrkan

Vår församling tillhör Equmeniakyrkan.
Ett kristet trossamfund som bildades 2011 av Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Svenska Missionskyrkan.
Vi är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

Greagården

Under sommaren finns en del av vår verksamhet på vårt sommarhem Greagården. Man kan ta sig dit både land- och sjövägen.
Med bil kör du Strandvägen mot Halden. Efter ca 3 km ligger Greagården på höger sida.
Med båt kör man genom sundet söder om Greaön och håller sedan söderut.
Vi samarbetar även med de övriga kyrkorna i Bengtsfors; läs noga var de olika samlingarna är.

Kontakt Info