Relationen mellan Sonen – Fadern – människorna talar pastor Åge om i dagens gudstjänst utifrån Joh. 15:1-5. ​Jesus är vinstocken​, Fadern är vinodlaren eller trägårdmästaren​ och vi är grenarna​. I sin predikan pekar han på att det finns en koppling där som är viktig.​ I vårt eget är det fullt upp av inre strider mellan synd, fruktan, tvivel och en mängd andra negativa krafter. Men ​Guds frid flyttar in i vårt inre för att stå emot alla dessa negativa och onda krafter. Så att vi får vara bärare av Guds frid.

För dagens sånginsats svarar Erland Martinsson.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor. Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i januari 2021 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Galaterbrevet 6:9 B2000

Från och med dagens gudstjänst inleder pastor Åge en ny serie som handlar om De sju ”jag är” uttalandena om Jesus​. Jesus säger ”Jag är…”​ och första predikan är utifrån Jag är sanningen och livet - Joh.14:6.

Här följer rubrikerna på alla gudstjänster fram till och med 21 februari.

10 januari Jag är vägen, sanningen och livet (Joh 14:6)​

17 januari Jag är den sanna vinstocken (Joh 15:1-5)​

24 januari Jag är livets bröd (Joh 6:35-48)​

31 januari Jag är världens ljus (Joh 8:12; 9:5)​

7 februari Jag är dörren (Joh 10:7)​

14 februari Jag är den gode herden (Joh 10:11-14)​

21 februari Jag är uppståndelsen och livet (Joh 11:25)​

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor. Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i januari 2021 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

Vem var de vise männen och varför kom de till Jesus? Och hur visste de att de skulle följa efter stjärnan? Kanske hade de fått ett särskilt budskap direkt från Gud, som ledde dem till Messias.​ Det predikar pastor Åge om i Trettondedagens gudstjänst, utifrån Matt 2:1-12​.

När Jesus var född i Betlehem i Judéen på kung Herodes tid, då kom vise män från Östern till Jerusalem och frågade: "Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom."​

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor. Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i januari 2021 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

I dagens gudstjänst utgår pastor Åge från 1 Sam 3:1-10 och predikar om att Gud talar till oss på många olika sätt.​ Om vi söker att höra Guds röst så får vi också göra det. Åge talar om att vi behöver träna oss på att höra Guds röst och att det är dags för ett uppvaknande.

Pastor Åge svarar också för sången och musiken i dagens gudstjänst som även består av nattvard.

När vi inte kan samlas fysiskt till gudstjänst och nattvard i vår kyrka vill vi på det här sättet binda oss samman i gemenskapen genom nattvarden. Gemenskapen med Gud och med varandra fast vi sitter på olika platser. Vi tror det här blir en fin stund.

Så här gör du:

  1. Ta ett litet brödstycke av något sorts bröd som du har hemma. Lägg det på ett litet fat. Är ni flera kan ni gärna dela den ena brödbiten när jag delar brödet i gudstjänsten.
  2. Ta ett så litet glas du har. Kanske en äggkopp och ta i lite druvjuice eller något annat som du har. Du får gärna använda vatten om du vill. Det viktigaste är att vi skall välsigna och dela det vi har i gudstjänsten.
  3. När du har placerat det fint framför dig och kanske tänt ett ljus så är du redo för att spela upp vår gudstjänst.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor. Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i december 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

Gott Nytt År 2021! Det nya året inleds med en ekumenisk gudstjänst där Anders Evert står för predikan. Åge Eriksen leder det hela och Gunilla och Leif Svensson svarar för dagens sång och musik.

Producerad i december 2020 av Equmeniska rådet Bengtsfors och Bloms Ljudteknik

Söndagens gudstjänst berättar om när Josef och Maria tvingas fly till Egypten med sitt barn, Jesus, då kung Herodes skulle döda alla nyfödda gossebarn. Pastor Åge talar utifrån Matteus 2:13-23​ om hur Jesus, Guds son, förföljdes redan från första stund.

När de hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: »Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det.« Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, och där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Från Egypten har jag kallat min son. När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig, och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var två år eller därunder; det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. Då uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia: Rop hörs i Rama, gråt och högljudd klagan: Rakel begråter sina barn, hon låter inte trösta sig, ty de finns inte mer. När Herodes hade dött visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sade: »Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land. De som ville ta barnets liv är döda.« Josef steg upp och tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land. Men när han hörde att Archelaos var kung i Judeen efter sin far Herodes vågade han inte återvända dit. I en dröm blev han tillsagd att dra sig undan till Galileen, och där bosatte han sig i en stad som heter Nasaret, för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas: Han skall kallas nasaré.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor. Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i december 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

Jesu födelse firas med en digital julotta med solosång av Margareta Blidstam, Lisa Stavvik Hitti, Arne Magnusson, Irène Nygren och Göran Andersson. Det blir också gemensam sång. Pastor Åge talar om det stora undret i Betlehem som Jesaja profeterade om, Jesus som föddes i ett stall som Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader och Fredsfurste:

Det folk som vand­rar i mörk­ret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar lju­set fram. Du låter jublet sti­ga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jub­lar när by­tet förde­las. Oket som tyng­de dem, stång­en på de­ras ax­lar, förtryc­ka­rens pis­ka bry­ter du sönder, som den dag då Mid­jan be­seg­ra­des. Stöveln som bars i stri­den och man­teln som fläckats av blod, allt det­ta skall brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss gi­ven. Väldet är lagt på hans ax­lar, och det­ta är hans namn: All­vis härs­ka­re, Gu­dom­lig hjälte, Evig fa­der, Freds­furs­te. Väldet skall bli stort, fre­dens välsig­nel­ser ut­an gräns för Da­vids tron och hans ri­ke. Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdig­het nu och för evigt. Her­ren Se­ba­ots li­del­se skall göra det­ta.

Jesaja 9:2-7

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor. Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i december 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

På den här länken kan ni se några glimtar från "Vi sjunger in julen" julafton 1987. Det kan vara roligt att se hur alla samlades och sjöng tillsammans nu när rådande situation gör att vi inte har möjlighet till det.

© Bengtsfors Missionsförsamling 2020

Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram