Skall vi läsa Bibeln tillsammans?

Bibeln är en samling böcker eller Skrifterna som judarna kallade dem. Det är heliga skrifter som var viktiga för judarna, sen för de första kristna och är viktiga för båda judar och kristna ända fram till i dag. Det är Heliga skrifter som har ett gudomligt budskap som alltid är aktuellt. Aktuellt på grund utav att de är Guds ord till oss människor. Välsignad och inspirerad av Gud själv genom Den Helige Ande.

Hur kan de här Skrifterna vara så viktiga för oss i dag 2000 år efteråt? Bibelns egentliga huvudmening är att undervisa oss om Guds frälsningshistoria. Genom Bibeln lär vi känna den treeniga Gud — Fadern, Sonen och Den Helige Ande. Genom Bibeln får vi del av Guds välsignelse till oss och Guds nåd och kärlek.

Vakar över sitt ord
Ibland hör jag röster som säger att vi inte kan lita på Bibeln för det är människor som har översatt och det finns många fel i Bibeln säger dom. Men Gud vakar över sitt ord. Visst är det saker som vi inte riktigt fattar vad de betyder i dag men det betyder inte att det är fel i Bibeln, utan vår förmåga att fatta Gud är för liten. Om jag eller du hade fattat allt vad Gud säger och gör, vem är då Gud? Nej, vi måste erkänna för oss själva och Gud att om jag inte fattar allt så är Gud allsmäktig och vi måste låta Gud få vara Gud. Vi människor har i så många lägen gjort försök att bli och agera som Gud. Men den norska prästen och psalmförfattaren Petter Dass har skrivit det så fint i psalmen från 1698, nummer 330 i Psalmer och sånger.

”Gud är Gud om alla land låg öde.
Gud är Gud om allt som fanns var döden.
Om allt förintas,
evinnerligen
hans tron förbliver.
Han alla giver
sin kärlek” (PS 330.2)

Vi bör ta till oss det här på nytt igen och granskande tänka igenom för vår egen del: vad betyder Bibeln Guds ord för mig i dag? Det är ingen tvekan om vad de första kristna menade om den här saken för i Apostlagärningarna 2:42 står det följande: ”De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.”

Har ändrat sig
Vad var det apostlarna lärde ut? Jo, det var ur skrifterna. Så för de första kristna var Guds ord viktiga. Jag undrar om det inte för många, som kallar sig kristna, har ändrat sig i dag. Jag läser när jag får tid och om jag får tid kanske vår hållning ljuder?

Bibeln har getts oss för att vi skall få hjälp och uppmuntran på vägen vi vandrar. Hjälp att leva så som Gud har skapat oss till. Hjälp att hitta vår identitet i Kristus Jesus. Vad jag är och vad jag har. Då blir Bibeln en viktig bok, ja mer
än det. Bibeln blir en nödvändig bok för mig.

Vill visa oss
Som rubriken säger undrar jag om du har fått den här frågan någon gång. Skall vi läsa Bibeln tillsammans? Att läsa Bibeln i gemenskap är många gånger rikt för att förstå och fatta vad ordet säger och vad det betyder för oss i dag. När Den Helige Ande verkar på vår gemenskap, när vi läser tillsammans, öppnar sig en ny värld och vi får se in i kraftfulla och viktiga sanningar som Gud vill visa oss.

För det första hittar vi sanningar om Gud. Vi får en djupare insikt och förståelse av vem Gud är och vad Gud har gjort och gör för människor, det vill säga oss, genom historien och i dag. För Gud sover inte eller har glömt bort någon utav oss.

För det andra hittar vi sanningar om oss själva. Det låter kanske lite konstigt men Gud har skapat oss, ja allt liv på den här jorden är skapat av Gud. Han som har skapat dig. Han vet sanningen om vem du är bättre än du själv. Här ryms det många viktiga sanningar som vi inte klarar oss utan.

Världen vi lever i
För det tredje hittar vi sanningar om den världen vi lever i. Sanningar som inte alltid är glädjefyllda men ändå sanningar.

Hur skall vi göra det här tänker du, har vi inte nog med aktiviteter som vi skall vara med på? Jo, så är det för dom flesta av oss. Många är med på bibelstudiegrupper och här läser vi bibeln tillsammans. Det är bra.

Vi kan i dag också dra nytta av tekniken. Det finns en Bibel-App som du kan ladda ned i din telefon. Den heter Bibeln och är en ”youversion”. Här registrerar du dig och du kan lägga till mig, till exempel. Det finns bibelläsningsplaner med olika teman som oro, glädje, kärlek, depression för att nämna några. Planerna varierar också i längd. En del läser man tre dagar andra kanske 20. Vi hittar en bibelläsningsplan som vi kan läsa tillsammans och så börjar vi att läsa. Du på din platta eller telefon när du har möjlighet och jag på min. Vi kan skriva med varandra om det vi läser.

Vi är några som gör det i dag i vår församling och vi tycker det är en jättebra möjlighet. Du är varmt väl-kommen att gå med i vår gemenskap i bibelläsning!

Så vill jag önska dig allt gott genom att önska dig Guds välsignelse!

Pastor Åge
Bengtfors Missionsförsamling

Pastorn har ordet

När jag skriver det här så är det en fin dag i februari med lite försmak på våren. Fåglarna sjunger om hopp om liv än en gång. Visst är det fantastiskt när våren visar sig igen här i norr.

Längtan efter sol och värme blir med ens så verkligt och minnen från snö och halkiga väger byts med livsmod och glädje. Ja, nu kan det ju tänkas att du som läser det här gärna velat haft snö och is, men ändå – vilken härlig tid vi går emot!

Det är inte bara våren i vädret som gläder mig, vi upplever en vår i församlingen med. Det spirar och växer på många fronter i församlingen.

Flex är vår nya tonårs-satsning som du kan läsa om i det här bladet. Vi känner stor glädje och tacksamhet både för ungdomarna som kommer, men också för ledarna som ställer upp varenda torsdag och gör de här kvällarna till fantastiska kvällar. Det ger hopp om framtid och liv när vi ser och får vara med på det här. Ungdom som söker Gud och vill följa Jesus med sina liv. Det kallar jag vår.

Att vårstäda kan vara så mångt och mycket. Ibland kan det vara rätt okej att se över vad vi håller på med, se om något behöver beskäras eller rensas bort inför våren så att allt kommer till sitt rätta jag och blommar i all sin prakt och härlighet.

Nu är det inte allt som har med vårstädningen att göra som vi kan överföra till våra liv, men Jesus säger något om vad som är det viktigaste till en ung man som ägde mycket:

Jesus svarade: ”Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.” Matt 19:21

Ibland kan andra saker ta så mycket plats i våra liv att det inte finns plats till annat än vårt eget ego. Vi skyfflar oss fram till varje pris och visar ingen hänsyn till de som är runt oss eller de vi möter på vår väg.

Jesus gör upp med det här. Han vill att vårt sinne likt den här unge mannen skall ge plats till att visa omsorg och omtanke till någon som behöver det. Att hjälpa andra som behöver en hjälpande hand är också en gudstjänst.

Marta i Betania, som är syster till Maria och Lasarus och som vi läser om i Lukasevangeliet 10, har ofta orättvist fått en stämpel om att hon inte var fokuserad på Jesus, men Marta vill göra det bästa för att Jesus skulle ha det bra när han kom till dem. Det är INTE fel att arbeta troget i Guds rike! Låt oss hellre uppmuntra varandra till att stå på i Guds rike med det vi har fått av gåvor och utrustning.

På samma vis skall du och jag få lära något av de här två personerna vi nu har läst om. Och frågan vi ställer oss är: Är det bara mitt ego som är viktigt eller bryr jag mig om andra också?

Det andra som Jesus säger är att den unga mannen därefter kan komma och följa Jesus. Vi får inte tro detta så att vår frälsning handlar om hur vi har gjord i ordning vårt liv, eller om vi har städat bort allt som inte är bra så vi förtjänar att Jesus frälser oss.

Nej, i den här unga mannens liv var det nämligen så att det var kommit någonting mellan Gud och honom som gjorde att det inte längre var plats för Jesus. Det är faran. Och det är synden. Den synden som stänger för att Gud kan få frälsa oss och visa sin gränslösa kärlek till oss. Har du plats till Jesus i ditt liv eller är det andra saker som har tagit hans plats. För du vet väl att han vill fylla dig med glädje och fröjd.

Det är när allt kommer omkring det här som betyder allt. Har Jesus fått komma in i ditt liv med sin kärlek och sin nåd eller håller du på ditt eget ego? Då kan det vara tid för en vårstädning lik den Jesus talade om till den här unge mannen.

Jesus vill vårstäda i ditt liv och han vill göra det skinande rent så inget ont kan få fäste där igen. Det gör gott att få städa ut ibland och på samma sätt gör det gott när Jesus får komma in i våra liv. Det händer nå-got med vårt sinne när han kommer in.

Plötsligt får vi se världen och oss själva genom Jesu gudomliga och kärleksfulla ögon som hjälper oss att välja rätt i olika saker och hjälper oss att hålla en stadig kurs mot målet som väntar för alla som tror.

Gud välsigne dig och lycka till med vårstädningen tillsammans med Jesus som alltid är med dig och sviker dig aldrig.
Pastor Åge
Pastor Åge Eriksen
© Bengtsfors Missionsförsamling 2019
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram