Kyrkoledare Lasse Svensson predikar i ordinationsgudstjänsten som leds av Ulla Marie Gunner. För sången och musiken svarar en grupp med Victor Bodell i spetsen. Dessutom får vi ett inslag från ”webbkören” med sångare från hela landet.

Själva ordinationsakten leds av kyrkoledaren från Stockholm och kopplas samman med fem regionala platser (Umeå, Strängnäs, Lidingö, Jönköping och Göteborg) där ordinanderna samlas tillsammans med regional kyrkoledare. Här avger ordinander sina löften inför regional kyrkoledare som också ber för dem när dessa moment kommer. Vi kommer att kunna se alla platserna i bild samtidigt i webbsändningen.

I gudstjänsten kommer det att ges tid för ljuständning och förbön för er som följer gudstjänsten hemma eller i er församling.

Vi tar även upp en kollekt till Equmeniakyrkan. Du kan ge din gåva via Swish: 90 03 286 eller Bankgiro: 900-3286. För att ni bättre skall kunna följa de olika momenten kommer en gudstjänstordning att läggas ut här i god tid innan gudstjänsten.

Gudstjänsten börjar klockan 11.00

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor. Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Bli stilla - Herren är med dig är rubriken på söndagens gudstjänst när pastor Åge Eriksen fortsätter under temat Var inte rädd. Den här gången talar han utifrån Psaltaren 46 som inleds med de kända orden "Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit" som har tröstat och tröstar många människor. Psalmen talar om en Gud som skyddar även om jorden vacklar, en Gud som gör slut på krigen.

2 Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit. 3 Därför räds vi inte om än jorden skälver och bergen störtar i havets djup, 4 om än vattnen brusar och skummaroch bergen darrar vid havets uppror. 5 Här är en flod vars strömmar ger glädje åt Guds stad, som den Högste har helgat till sin boning. 6 Därinne bor Gud, den skall aldrig falla, den får hjälp av Gud när morgonen gryr. 7 Folken larmar, riken vacklar. Då hörs hans röst och jorden bävar. 8 Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. 9 Kom och skåda Herrens gärningar, som slår världen med skräck. 10 Han gör slut på krigen över hela jorden, han bryter bågen och bräcker spjutet, sköldarna bränner han upp i eld. 11 Lugn! Besinna att jag är Gud, upphöjd över folken, upphöjd över jorden. 12 Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg.

I den här gudstjänsten blir det sång och musik av Gunilla och Leif Svensson, Arne Björn och Håkan Wallin.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i september 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik.

I dagens gudstjänst bjuder vi in dig att vara med och sjunga några sommarpsalmer och sånger tillsammans med oss. Vad vi har saknat att kunde sjunga tillsammans i dessa tider som har varit så nu gör vi redo rösten för att sjunga.

Pastor Åge sitter på båten och predikar om att inte vara rädd och självklart har han på sig räddningsväst i dubbel bemärkelse. Underrubriken i dag är: Välj idag vem du vill tjäna och texten är från Josua 24:14-24.

Frukta därför Herren och tjäna honom redligt och troget. Gör er av med de gudar som era fäder tjänade på andra sidan Eufrat och i Egypten, och tjäna Herren. Om ni är ovilliga att tjäna Herren, välj då i dag vilka ni vill tjäna: de gudar som era fäder tjänade på andra sidan Eufrat eller de gudar som dyrkas av amoreerna, vilkas land ni bor i. Jag och min släkt vill tjäna Herren.«

Folket svarade: »Aldrig någonsin skall vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret, han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även amoreerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud.«

Då sade Josua till folket: »Ni förmår inte tjäna Herren, ty han är en helig Gud, en svartsjuk Gud, och han förlåter inte era brott och synder. Om ni överger Herren och tjänar främmande gudar vänder han sig från er och låter det gå er illa och förgör er, han som förut låtit det gå er väl.«

Folket svarade Josua: »Herren vill vi tjäna.«

Josua fortsatte: »Ni är själva vittnen till att ni har valt Herren och vill tjäna honom.« – »Ja«, svarade de. –

»Gör er då av med de främmande gudar ni har hos er och håll er av hela ert hjärta till Herren, Israels Gud.« 

Folket svarade honom: »Herren, vår Gud, vill vi tjäna, honom vill vi lyda.«

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i juli 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik.

I dag säger vi välkommen ombord till dagens gudstjänst. Elin Nygren står för sången och musiken i dagens gudstjänst medan pastor Åge Eriksen predikar om martyrdöden och vrånglära.

Texten som används i dagens gudstjänst är från 2 Timotheosbrev 4:1-8

"Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike: förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja – tålmodigt och med ständig undervisning.

Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst.

Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, skall ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst."

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i juli 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik.

Ibland så gör vi fel. För det mesta mindre fel, men ibland lite större fel. Konsekvensen av våra fel kan bli många och allt för många gånger har det slutat med att någon blir utfrusen av gemenskapen. Hur kan vi motverka det här och vad säger bibeln om det här? Pastor Åge predikar över texten från Galaterbrevet 6:1-10

"Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse skall ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet, och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Den som menar sig vara något, fast han ingenting är, bedrar sig själv.

Var och en skall pröva sina handlingar och söka skäl till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. Var och en måste bära sin egen börda. Men den som blir vägledd i ordet skall ha samma del som sin vägledare i allt som är gott. Låt inte bedra er, Gud lurar man inte: vad man sår får man också skörda.

Den som sår i sitt kött skall skörda förgängelse ur köttet, men den som sår i anden skall skörda evigt liv ur anden. Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp. Så länge det finns tid skall vi därför göra gott mot alla människor, framför allt mot våra trosfränder."

Hanna Ljungberg står för sången och musiken i dagens gudstjänst.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i juli 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik.

"Var inte rädd" har varit rubriken för de allra flesta gudstjänster från Bengtsfors Missionsförsamling det här året, Så blir det också i dag. Pastor Åge predikar och Bryntehagen står för sången och musiken.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i juli 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik.

Äntligen vill många säga. Idag bjuder vi dig in till en ekumenisk gudstjänst där vi sjunger några av de vackra sommarpsalmerna. Med coronavänlig avstånd så leder några av församlingens sångare oss tillsammans med Lisa Stavvik Hitti på tangenterna, i några de vackraste psalmerna vi vet om. Emil Ernebro avslutar gudstjänsten i dag med vackert spel på sin gitarr och Pastor Åge predikar om att inte vara rädd.

Du är välkommen att ge din gåva till ekumeniska rådet med Swish 123 241 95 21. Tack för din gåva!

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i juli 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik.

I dag bjuder vi in till sommargudstjänst från Bengtsfors Missionskyrka. Pastor Åge fortsätter vår serie med rubriken "Var inte rädd" och vårt eget ungdomsband "Framtid" står för sången och musiken.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i juli 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik.

I dag är du välkommen att vara med på ekumenisk gudstjänst från Pingstkyrkan i Bengtsfors. Svante Hektor predikar och Leif och Gunilla sjunger och spelar.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

© Bengtsfors Missionsförsamling 2019
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram