Välkommen till
Bengtsfors Missionskyrka

Vår församling är en del av Equmeniakyrkan, en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus förvandlar – mig, dig och världen. Vi vill vara en öppen och varm gemenskap, som välkomnar alla.

Vi har verksamhet i Missionskyrkan och under sommaren även på vår sommargård Greagården.

Församlingens medlemmar är indelade i omsorgsgrupper, som står för löpande praktiskt arbete och omsorg om varandra.

Equmenia - församlingens barn- och ungdomsarbete – ansvarar för söndagsskola och scoutverksamhet. Vi vill vara en plats, där barn och unga kan få växa i tro tillsammans.

Vi är en del av den kristna kyrkan i Bengtsfors och ekumeniken är viktig för oss. Vi vill genom vårt samarbete visa att vi är ett i Kristus.

Du är välkommen att delta och vara en del av gemenskapen.
© Bengtsfors Missionsförsamling 2024
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram