Vi söker Pastor

till Bengtsfors Missionsförsamling

Här följer information till Dig som är intresserad av att arbeta som pastor och församlingsföreståndare i Bengtsfors

Vår kyrka finns i centrum av Bengtsfors, den största av flera mindre tätorter i Bengtsfors kommun. En glesbygdskommun med få nackdelar och många fördelar, tycker vi som bor här. Inom 18 mils radie finns städer som Göteborg, Oslo, Karlstad och hela trestadsområdet, Vänersborg, Uddevalla och Trollhättan.

Förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, kulturskola och gymnasium finns i Bengtsfors. Utbildningen har hög kvalité. Vid Stenebyskolan i Dals Långed bedriver HDK (Högskolan för Design- och Konsthantverk vid Göteborgs Universitet) designutbildningar på grund- och avancerad nivå.

Arbetsmarknaden består bl.a. av industriföretag med pappers-och massatillverkning, mekaniska småindustrier och ett stort antal småföretagare inom handel och turism samt offentlig sektor.

Framtidsmöjligheterna är stora och varierande inom kultur- och föreningsliv. "Camp Dalsland" arrangerar varje år tre större motionslopp för kanotister, cykelentusiaster och terränglöpare. Naturen med skogar och berg och alla våra vattendrag är en stor källa till rekreation för kropp och själ. Ett rikt musikliv inom olika genrer berikar tillvaron.

Vi vill att du ska bo i Bengtsfors och bostadsfrågan kan lösas med boende i villa eller lägenhet i centralorten eller dess omedelbara närhet.

Vår församling har funnits i drygt hundra år och tillhör nu Missionskyrkan/ Equmeniakyrkan. Några av de mindre församlingarna i vår närhet har gått ihop med vår. Vi är nu ca 150 medlemmar med relativt hög medelålder och för tillfället få ungdomar. Sång- och musiklivet är ett viktigt inslag i vår kyrka. Varje söndagsgudstjänst leds av någon församlingsmedlem. Tillsammans med en ny pastor vill vi jobba för vår målsättning: "Att göra Jesus Kristus känd, trodd och efterföljd i Bengtsfors och världen". Vi tror att du är en social, utåtriktad person som har lätt att skapa kontakter med alla åldrar, en god predikant och undervisare!

Ungdomsarbetet i equmenia har just nu små grupper inom söndagstimman och scout.

Greagården, vår sommarkyrka, är vackert belägen vid sjön Lelången, tre km från Bengtsfors. Där hålls en del trivselkvällar sommartid.

Hembygdsgården "Gammelgården" ligger högt med underbar utsikt över samhället. På initiativ från vår församling utvidgades samlingen av byggnader med ett gammalt missionshus som invigdes sommaren 2013 efter flera års planering. Huset har nedmonterats bit för bit, flyttats och byggts upp med förenade krafter av hembygdsgårdens och församlingens folk. Vi har tillgång till denna gamla mötesplats vid gudstjänster och sammankomster.

Svenska kyrkan, Pingstförsamlingen och vår församling har en mycket väl fungerande ekumenik och ett gott samarbete genom "Ekumeniska rådet".

Vår styrelse består av elva ledamöter plus pastor som adjungerad. Ett verksamhetsutskott och ett fastighetsutskott under styrelsen sköter många planerings- och verkställighetsuppgifter. Alla medlemmar tillhör en av sex omsorgsgrupper som står för allt löpande praktiskt arbete med omsorg om gammal som ung. Ett församlingsblad med information om vad som händer sammanställs fyra gånger per år. Hemsidan uppdateras av en församlingsmedlem.

"Gör något nytt- något brinnande av oss", detta är vår bön. Vill du vara Herrens redskap som pastor och församlingsföreståndare - en relationsskapande vägledare för alla åldrar - i Bengtsfors Missionsförsamling?

Vi vill tillsammans med dig förverkliga vår målsättning enligt ovan! Välkommen att kontakta oss.


Stina Leander, ordförande
076-8466570
stinalea58@gmail.com

© Bengtsfors Missionsförsamling 2024
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram