Kyrkoledare Lasse Svensson predikar i ordinationsgudstjänsten som leds av Ulla Marie Gunner. För sången och musiken svarar en grupp med Victor Bodell i spetsen. Dessutom får vi ett inslag från ”webbkören” med sångare från hela landet.

Själva ordinationsakten leds av kyrkoledaren från Stockholm och kopplas samman med fem regionala platser (Umeå, Strängnäs, Lidingö, Jönköping och Göteborg) där ordinanderna samlas tillsammans med regional kyrkoledare. Här avger ordinander sina löften inför regional kyrkoledare som också ber för dem när dessa moment kommer. Vi kommer att kunna se alla platserna i bild samtidigt i webbsändningen.

I gudstjänsten kommer det att ges tid för ljuständning och förbön för er som följer gudstjänsten hemma eller i er församling.

Vi tar även upp en kollekt till Equmeniakyrkan. Du kan ge din gåva via Swish: 90 03 286 eller Bankgiro: 900-3286. För att ni bättre skall kunna följa de olika momenten kommer en gudstjänstordning att läggas ut här i god tid innan gudstjänsten.

Gudstjänsten börjar klockan 11.00

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor. Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Kvällstankar med pastor Åge.
Jesus ger hopp och liv i dag.

Fredag 18 september kl 18.00 öppnar årets kyrkokonferens i Equmeniakyrkan. En konferens som blir annorlunda i år på grund av rådande omständigheter. Det fina med det här är att du kan följa med där du är. Du kan följa alla livesändningarna här:

Preliminärt schema för livesändningar och mingel

Fre 18/9kl. 18.00Kyrkokonferensens öppnande.
Lör 19/9kl. 18.00Kyrkostudion sänder live med aktuella gäster. Avslutas med en andakt.
Lör 19/9kl. 20.00Kyrkomingel – den digitala konferensens kaffekö och torgprat (Zoom)
Sön 20/9kl. 11.00Livesänd Ordinationsgudstjänst.
Sön 20/9kl. 18.00Kyrkostudion sänder live med aktuella gäster. Avslutas med en andakt.
Sön 20/9kl. 20.00Kyrkomingel – den digitala konferensens kaffekö och torgprat (Zoom)
Mån 21/9kl. 10.00Kyrkokaffe med Lasse Svensson. Gäst: Carin Dernulf, Equmenia.
Mån 21/9kl. 18.00Kyrkostudion sänder live med aktuella gäster. Avslutas med en andakt.
Mån 21/9kl. 20.00Kyrkomingel – den digitala konferensens kaffekö och torgprat (Zoom)
Tis 22/9kl. 10.00Kyrkokaffe med Lasse Svensson. Gäster: Owe Kennerberg och Sofia Camnerin, THS.
Tis 22/9kl. 18.00Kyrkostudion sänder live med aktuella gäster. Avslutas med en andakt.
Tis 22/9kl. 20.00Kyrkomingel – den digitala konferensens kaffekö och torgprat (Zoom)
Ons 23/9kl. 10.00Kyrkokaffe med Lasse Svensson. Gäst: Lena Ingelstam, Diakonia.
Ons 23/9kl. 18.00Kyrkostudion sänder live med aktuella gäster. Avslutas med en andakt.
Ons 23/9kl. 20.00Kyrkomingel – den digitala konferensens kaffekö och torgprat (Zoom)
Tors 24/9kl. 10.00Kyrkokaffe med Lasse Svensson. Gäster: Anders Georgsson, Svf och Samuel Gustafsson, Bilda.
Tors 24/9kl. 18.00Kyrkostudion sänder live med aktuella gäster. Avslutas med en andakt.
Tors 24/9kl. 20.00Kyrkomingel – den digitala konferensens kaffekö och torgprat (Zoom)
Fre 25/9kl. 10.00Kyrkokaffe med Lasse Svensson. Gäster: Ulla Burman, Betaniastiftelsen och Mia Nilson, Hela Människan.
Fre 25/9kl. 18.00Kyrkostudion sänder live med aktuella gäster. Avslutas med en andakt.
Lör 26/9kl. 11.00Livesändning med avtackningar.
Sön 27/9kl. 11.00Livesänd gudstjänst med avskiljning- och förbönsakter.

Du finner mera information om Kyrkokonferensen på Equmeniakyrkans hemsida.

Tankar inför helgen med pastor Åge.
Ett är nödvändigt. Vad är viktigt i den stora sammanhang?

Kvällstankar med pastor Åge.
Vår kallelse är att vara världens ljus. Et ljus som speglar Guds kärlek och nåd till alla.

Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.
Johannesevangeliet 14:27

Kvällstankar med pastor Åge.
Gud har inte glömt dig! ❤️

Här finner du sången som är bakgrund för kvällens tankar.

Det finns mycket att be för i vårt samhälle. Vid Bengtsfors Missionskyrka startar en bönepromenad som man kan gå när man själv vill, ensam eller i sällskap med någon. Du kan antingen ta med dig den här texten från vår hemsida eller hämta ut ett papper i kyrkan vid dörren in till kyrksalen. Ta med dig texten och gå vandringen i bön till Gud med olika böneämnen genom din vandring. Rundan är ungefär 1 km. Bor du inte i Bengtsfors så ta med dig böneämnen och gå i ditt samhälle och be för de olika ämnen.

Gud hör bön och han har lovat att hjälpa oss, det blir inte alltid som vi har tänkt eller önskat men svaren kommer i sin tid.

”Sannerligen, jag säger er: vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig.” Matt 16:23b-24

1. Hälsovård (Nygård)

Sjuk och hälsovården har fått en mer synlig position i vårt samhälle. Många uppmärksammar hur viktigt det är att den fungerar på bästa möjliga sätt.

28Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. 29Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. 30Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.” Matt 11:28-30

2. Kultur (Odèon, Bibliotek, Frivillighetscentralen)

Många som arbetar med kultur i vårt samhälle är beroende av att saker och ting rullar på. I denna kris har mycket blivit inställt och det skapar ekonomiska utmaningar för personer som arbetar med kultur och våra kulturinstitutioner.

”David och israeliterna dansade framför Herren med liv och lust och sjöng till lyror, harpor och tamburiner, till bjällror och cymbaler.” 2 Sam 6:5

3. Skolan (Bengtsgården, Strömkullegymnasiet)

Skolan är viktig för vår framtid och för vårt samhälle. I dag sitter många studenter och arbetar hemifrån.

”Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal.” Ordspråksboken 22:6

4. Kommunen (Fritidskontoret - innan bron)

1Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, 2för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdigt. 3Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, 4som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen.” 1 Tim 2:1-4

5. Turistliv (gästhamnen)

Som en följd har turismen fått många utmaningar och problem.

”Allt har han gjort skönt i sin tid. Även evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från början till slut.” Predikaren 3:11

6. Företag (Centrum)

En stund i bön…

när smärtan

gör ondare

än jag någonsin

har kunnat föreställa mig.

(Tom Wright – Stilla stunder)

7. Kyrkorna

Kyrkorna har gjord många omställningar de senaste månaderna och vi ber om att Guds kyrka i Bengtsfors fortfarande skall vara en levande kyrka där människor finner tröst och vila samt hjälp och vägledning i svåra frågor i livet.

Jag ber därför att…

ett nyfött barns

naturliga fokus för ögonen

är avståndet från

mammas bröst

upp till mammas ögon

Jag ber därför att…

den naturliga längtan

hos det växande barnet

är att få spendera tid

tillsammans med sin far

(Tom Wright – Stilla stunder)

Att få sår är vi känt med och de allra flesta om inte alla har också sår i själen. Pastor Åge tänker några tankar om det här i kväll.

.

© Bengtsfors Missionsförsamling 2019
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram