Kvällstankar med pastor Åge. I kväll har han med boken: Och Gud ändrade sig för att hans folk vågade be.

Kvällstankar med pastor Åge som talar om hopp och frid i Jesus Kristus.

Kvällstankar med pastor Åge mitt i digital kyrkokonferens.

Kvällstankar med pastor Åge.
Jesus ger hopp och liv i dag.

Kvällstankar med pastor Åge.
Vår kallelse är att vara världens ljus. Et ljus som speglar Guds kärlek och nåd till alla.

Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.
Johannesevangeliet 14:27

Kvällstankar med pastor Åge.
Gud har inte glömt dig! ❤️

Här finner du sången som är bakgrund för kvällens tankar.

Att få sår är vi känt med och de allra flesta om inte alla har också sår i själen. Pastor Åge tänker några tankar om det här i kväll.

.

Kvällstankar med pastor Åge. Gud önskar relation med dig och mig. Jesus är världens bästa relatonsbyggare mellan Gud och människorna.

© Bengtsfors Missionsförsamling 2019
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram