Pastor Åge fortsätter att dela sånger om Jesus och himlen i denna veckans kvällstankar till tröst och uppmuntran.

I kväll har pastor Åge med sig en sång som handlar om hoppet och livet. Välkommen att vara med i våra kvällstankar.

Ny månad, ny vecka och nya kvällstankar med pastor Åge. Också den här veckan börjar pastorn med en sång till tröst och hopp.

Också i kväll har pastor Åge med sig en sång i kvällens kvällstankar.

Nya kvällstankar med pastor Åge. I kväll får du ännu en sång som jag hoppas kan vara till tröst.

I kväll kommer pastor Åge med en sång som han vill dela med dig.

Ny kväll och ny sång med pastor Åge.

Ny kväll och ny sång med pastor Åge.

Pastor Åge kommer med en sång i kväll.

© Bengtsfors Missionsförsamling 2020

Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram