Den här helgen som är den sista söndagen i kyrkoåret så är rubriken Kristi återkomst och söndagen har fått namnet Domssöndag.

Pastor Åge tar oss med in i några tankar kring denna sista söndagen i kyrkoåret och delar med sig av hoppets ljus som så tydligt ljuser fram den här helgen.

Rubriken inför den här helgen är Vaksamhet och väntan. Vad betyder det att Guds rike är inuti mig och vad betyder det att Guds rike är ibland oss. Pastor Åge har några tankar kring detta och inte minst om att Jesus kommer tillbaka. Välkommen att bli med.

Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er ." Till lärjungarna sade han: "Det ska komma en tid då ni längtar efter att få se en enda av Människosonens dagar, men ni kommer inte att få det. Man ska säga till er: Se, där är han! eller: Här är han. Men gå inte dit och följ inte med. För liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra, så ska Människosonen vara på sin dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av det här släktet. Så som det var på Noas tid, så ska det vara under Människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Då kom floden och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det på Lots tid : de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det bli den dag då Människosonen uppenbarar sig. Den dagen ska den som är uppe på taket och har sina saker i huset inte gå ner och hämta dem. På samma sätt ska den som är ute på åkern inte återvända hem. Tänk på Lots hustru! Den som försöker bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv, han ska rädda det. Jag säger er: Den natten ska två ligga i samma säng. Den ene ska tas med och den andre lämnas kvar. Två kvinnor ska mala tillsammans. Den ena ska tas med och den andra lämnas kvar." De frågade honom: "Var då, Herre?" Han svarade dem: "Där kroppen ligger, där samlas gamarna." Lukasevangeliet 17:20‭-‬35‭, 37.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Rubriken för den här helgen som pastor Åge har några tankar kring är Frälsningen. Hoppets budskap i en mörk tid ger värme och ljus.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Att förkunna och vittna för sina närmaste kan vara svårt. Jesus visar oss att det kan vara så och budskapet om Jesus väcker anstöt och Jesus blir till en stötesten för världen. Pastor Åge delar några tankar om helgens text.

Pastor Åge tar oss med in i helgens text om trons kraft och trons bärarlag. Vill du vara med i bärarlaget? Välkommen att lyssna.

Den här helgen är det det lovsång och tacksägelse som står i fokus. Pastor Åge delar några tankar utifrån texten för den här helgen.

Natanael, Jesus och änglar som flyger upp och ned är något av det som pastor Åge kommer in på i dag.

"Talita koum" säger Jesus i dagens text till en ung flicka. Reaktion lät inte vänta och tjejen vaknade. Pastor Åge delar några tankar utifrån den här texten.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Tankar inför helgen med pastor Åge.
Ett är nödvändigt. Vad är viktigt i den stora sammanhang?

© Bengtsfors Missionsförsamling 2019
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram