I söndagens gudstjänst talar pastor Åge om Det gamla förbundets gudstjänst vs det nya förbundets gudstjänst.

Om det gamla förbundet gudstjänst står att läsa i Heb. 9:1-10 och om det nya förbundets gudstjänst i Heb 9:11-12 11Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som skulle komma. Genom det större och fullkomligare tabernaklet, som inte är gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen, 12gick han in i det allra heligaste en gång för alla, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning

Till skillnad från det gamla förbundets gudstjänst firas det nya i det himmelska tabernaklet. Det är det allra heligaste tabernaklet för där bor Gud själv. Jesus öppnade vägen dit och inträdet är fritt!

Pastor Åge svarar själv för sången och musiken i dagens gudstjänst.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i november 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

Jesus är Guds Son

Hebreerbrevet 1:1-3 ligger till grund för dagens predikan av pastor Åge som handlar om hur Gud talar till oss. I det gamla förbundet talade Gud genom profeterna och i det nya förbundet genom Jesus.

Hebreerbrevet 1:1-3

Guds ord vid tidens slut

11 Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, 2 men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom. 3 Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden.

Åge Eriksen och Sven-Erik Persson spelar tillsammans i dagens gudstjänst och Sven-Erik står för sången.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i oktober 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

Höstens Vår våglängd innehåller en massa spännande läsning. Den har nu anlänt från tryckeriet och finns att hämta i kyrkan, ta gärna med och ge till vänner och bekanta. Tidningen kommer också att finnas med ute på Gatukyrkan.

Vi har fått in en rolig bok för barn med bibelaktiviteter för årets alla dagar. Boken är fylld med bibelberättelser där man kan måla, dra prick-till-prick, hitta felen och andra knep o knåp. Den kommer från Bornelings och vårt pris är 159 kr.

Nu har vi fått hem boken "Och Gud ändrade sig för att hans folk började be" av Broder Andrew. Pastor Åge berättade om boken, som är utgiven på Sjöbergs förlag, i sina "Kvällstankar" nyligen. Författaren visar läsaren skillnaden mellan personlig bön och förbön, hur man lyssnar och talar med Gud och hur man gensvarar när Gud säger nej. Broder Andrew grundade Open doors 1955 och har bland annat skrivit självbiografin "Guds smugglare". Priset för boken är 199 kr.

Gud hjälper, ger ny kraft och styrka, tröstar och ger trygghet. Om det talar pastor Åge Eriksen i dagens gudstjänst som utgår från Jesaja 40:27-31.

Jakob, hur kan du tala så, Israel, hur kan du säga: »Jag vandrar osedd av Herren, min Gud tar sig inte an min sak.« Har du inte förstått, inte hört? Herren är en evig Gud, han har skapat hela jorden. Han blir inte trött, han mattas inte. Ingen pejlar djupet av hans vishet. Han ger den trötte kraft, den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas, ynglingar snava och falla, men de som litar till Herren får ny kraft, de får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas.

I dagens gudstjänst skall vi också fira nattvard tillsammans. När vi inte kan samlas fysiskt till gudstjänst och nattvard i vår kyrka vill vi på det här sättet binda oss samman i gemenskapen genom nattvarden. Gemenskapen med Gud och med varandra fast vi sitter på olika platser. Vi tror det här blir en fin stund.

Så här gör du:

  1. Ta ett litet brödstycke av något sorts bröd som du har hemma. Lägg det på ett litet fat. Är ni flera kan ni gärna dela den ena brödbiten när jag delar brödet i gudstjänsten.
  2. Ta ett så litet glas du har. Kanske en äggkopp och ta i lite druvjuice eller något annat som du har. Du får gärna använda vatten om du vill. Det viktigaste är att vi skall välsigna och dela det vi har i gudstjänsten.
  3. När du har placerat det fint framför dig och kanske tänt ett ljus så är du redo för att spela upp vår gudstjänst.

För sången och musiken i den här gudstjänsten svarar Kevin, Anna och David Larsson.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i september 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik.

Nya tider ger nya möjligheter! Idag kunde vi börja med Gatukyrkan på Nygårdstorget i Bengtsfors. Vi fick möjlighet att träffa och prata med människor och visa att vi finns. Uppmuntrande kort, häften och böcker hade vi också med oss och delade ut till de som ville ha.

Gatukyrkan är snart tillbaka igen, men på grund av rådande omständigheter då man inte kan anordna samlingar blir det spontana nerslag.

I den här gudstjänsten talar pastor Åge Eriksen om när Jesus går på vattnet och stillar stormen; Markus 6:45-52. Jesus såg hur lärjungarna kämpade i motvinden ute på sjön och gav sig ut till dem. När han talade till dem och klev i båten blev allt lugnt. Så kan Jesus också stilla de stormar vi har i våra liv, om vi tar emot honom och låter honom stiga i vår båt. Då behöver vi inte vara rädda.

För sången i dagens gudstjänst står Arne Magnusson.

Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg över till Betsaida medan han själv skickade hem folket. 46 När han hade skilts från dem gick han upp på berget för att be. 47 På kvällen var båten mitt ute på sjön, och han var ensam kvar på land. 48 Han såg hur de slet vid årorna därför att de hade motvind. Strax före gryningen kom han till dem, gående på vattnet, och han var på väg förbi dem. 49 När de fick se honom gå på vattnet trodde de att det var en vålnad, och de skrek till, 50för alla såg de honom och blev förskräckta. Men han talade genast till dem och sade: »Lugn, det är jag. Var inte rädda.« 51 Och han steg i båten till dem, och vinden lade sig. Men de blev utom sig av häpnad, 52 för de hade inte förstått något av detta med bröden, utan de var förstockade.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i augusti 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik.

Vi är så glada för att vi det här året kan bjuda in till konfirmation i Bengtsfors Missionskyrka. Vi kommer inte att bli någon stor grupp men vi har två som har anmält intresse.

Vi kommer att göra mycket roligt tillsammans och bekanta oss med vad vi tror på och vad det vill säga att tro samt många andra frågor. Vi hoppas att få till en weekend tillsammans någonstans. Det är inte helt klart än men vi återkommer till det.

Är du, eller vet du någon som detta kunde vara intressant för så har vi ett informationsmöte torsdag 27 augusti kl 17.

Obs! du måste anmäla dig/er till detta möte på grund av corona, till Pastor Åge

mejl: age.philip@gmail.com

tlf. 072-244 46 71

Välkommen att höra av dig!

© Bengtsfors Missionsförsamling 2019
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram