Gud hjälper, ger ny kraft och styrka, tröstar och ger trygghet. Om det talar pastor Åge Eriksen i dagens gudstjänst som utgår från Jesaja 40:27-31.

Jakob, hur kan du tala så, Israel, hur kan du säga: »Jag vandrar osedd av Herren, min Gud tar sig inte an min sak.« Har du inte förstått, inte hört? Herren är en evig Gud, han har skapat hela jorden. Han blir inte trött, han mattas inte. Ingen pejlar djupet av hans vishet. Han ger den trötte kraft, den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas, ynglingar snava och falla, men de som litar till Herren får ny kraft, de får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas.

I dagens gudstjänst skall vi också fira nattvard tillsammans. När vi inte kan samlas fysiskt till gudstjänst och nattvard i vår kyrka vill vi på det här sättet binda oss samman i gemenskapen genom nattvarden. Gemenskapen med Gud och med varandra fast vi sitter på olika platser. Vi tror det här blir en fin stund.

Så här gör du:

  1. Ta ett litet brödstycke av något sorts bröd som du har hemma. Lägg det på ett litet fat. Är ni flera kan ni gärna dela den ena brödbiten när jag delar brödet i gudstjänsten.
  2. Ta ett så litet glas du har. Kanske en äggkopp och ta i lite druvjuice eller något annat som du har. Du får gärna använda vatten om du vill. Det viktigaste är att vi skall välsigna och dela det vi har i gudstjänsten.
  3. När du har placerat det fint framför dig och kanske tänt ett ljus så är du redo för att spela upp vår gudstjänst.

För sången och musiken i den här gudstjänsten svarar Kevin, Anna och David Larsson.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i september 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik.

Nya tider ger nya möjligheter! Idag kunde vi börja med Gatukyrkan på Nygårdstorget i Bengtsfors. Vi fick möjlighet att träffa och prata med människor och visa att vi finns. Uppmuntrande kort, häften och böcker hade vi också med oss och delade ut till de som ville ha.

Gatukyrkan är snart tillbaka igen, men på grund av rådande omständigheter då man inte kan anordna samlingar blir det spontana nerslag.

I den här gudstjänsten talar pastor Åge Eriksen om när Jesus går på vattnet och stillar stormen; Markus 6:45-52. Jesus såg hur lärjungarna kämpade i motvinden ute på sjön och gav sig ut till dem. När han talade till dem och klev i båten blev allt lugnt. Så kan Jesus också stilla de stormar vi har i våra liv, om vi tar emot honom och låter honom stiga i vår båt. Då behöver vi inte vara rädda.

För sången i dagens gudstjänst står Arne Magnusson.

Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg över till Betsaida medan han själv skickade hem folket. 46 När han hade skilts från dem gick han upp på berget för att be. 47 På kvällen var båten mitt ute på sjön, och han var ensam kvar på land. 48 Han såg hur de slet vid årorna därför att de hade motvind. Strax före gryningen kom han till dem, gående på vattnet, och han var på väg förbi dem. 49 När de fick se honom gå på vattnet trodde de att det var en vålnad, och de skrek till, 50för alla såg de honom och blev förskräckta. Men han talade genast till dem och sade: »Lugn, det är jag. Var inte rädda.« 51 Och han steg i båten till dem, och vinden lade sig. Men de blev utom sig av häpnad, 52 för de hade inte förstått något av detta med bröden, utan de var förstockade.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i augusti 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik.

Vi är så glada för att vi det här året kan bjuda in till konfirmation i Bengtsfors Missionskyrka. Vi kommer inte att bli någon stor grupp men vi har två som har anmält intresse.

Vi kommer att göra mycket roligt tillsammans och bekanta oss med vad vi tror på och vad det vill säga att tro samt många andra frågor. Vi hoppas att få till en weekend tillsammans någonstans. Det är inte helt klart än men vi återkommer till det.

Är du, eller vet du någon som detta kunde vara intressant för så har vi ett informationsmöte torsdag 27 augusti kl 17.

Obs! du måste anmäla dig/er till detta möte på grund av corona, till Pastor Åge

mejl: age.philip@gmail.com

tlf. 072-244 46 71

Välkommen att höra av dig!

I den här gudstjänsten talar pastor Åge om tröst, vilket profeten Jesaja har som särskilt tema i kapitel 40-55. Jesaja talar om den kommande Guds utvalde, Jesus, som ska uppenbara för världens folk vad rättvisa är. "Han ska inte krossa ett sönderbrutet strå och inte heller släcka en flämtande låga. Han ska uppmuntra dem som är frestade att ge upp. Han ska se till att alla som behandlats orättvist ska få sin rätt. Han kommer inte att vara nöjd förrän sanning och rättfärdighet råder över hela jorden, nej, inte förrän de avlägsna länderna bortom havet satt sitt hopp till honom."

Margareta Blidstam och Dag Bjaaland står för dagens sång- och musikinslag.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i augusti 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik.

Vill du att vi ska hjälpa dig att be för något specifikt kan du skriva det på en lapp och lägga i bönekorgen eller i asken bredvid. Vi ber anonymt för alla böneämnen under gudstjänsten. Under bönesamlingen på söndagskvällen läser och ber vi för varje ämne i bönekorgen. Om du inte vill att någon ska läsa vad som står på lappen lägger du den i asken.

Efter att ha haft uppehåll sedan i mars, på grund av Covid -19, är det gott att bönesamlingarna på söndagskvällarna startar igen. Men för att vi ska kunna hålla avstånd samlas vi i kyrksalen istället för i bönerummet. Varje söndag framöver, från och med ikväll kl 20 är det bön.

Välkommen!

"När larmet tystnar hörs tonen" är titeln på en ny bok som nu finns i kort- och bokshopen i kyrkans entré. Författaren Sofia Camnerin skriver om att det föds en kraft när vi släpper taget och inte orkar mer. Hon berättar om sina egna upplevelser som förälder till ett barn med dubbla neuropsykiatriska diagnoser. Efter att ha kämpat för honom under flera år tar orken slut och hon blir sjukskriven. Men samtidigt föds något nytt.

"När larmet tystnar hörs tonen" är en fristående fortsättning på "När livet stramas åt skärps blicken".

Sofia Camnerin är teologie doktor, pastor och biträdande rektor på Enskilda högskolan Stockholm. 2012-2020 var hon biträdande kyrkoledare för Equmeniakyrkan.

Nu finns det nya bokmärken i kort- och bokshopen i kyrkans entré. Ge någon eller dig själv ett bokmärke som uppmuntran. De kostar 5 kr/styck.

© Bengtsfors Missionsförsamling 2019
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram