Equmenias årsmöte 11 mars kl 18.00

2021-03-11
Mikael Blom

Det är återigen dags för Equmenias årsmöte som den här gången blir digitalt via Zoom. Du ansluter dig med den här länken torsdag 11 mars kl 18

https://us02web.zoom.us/j/83711015305?pwd=Qk9vRGtrWlVkZ2pUNnp1MnZhVkFUUT09

Dagordning, Equmenias Årsmöte Verksamhetsåret 2020

§1 Välkomna

§2 Årsmötet öppnas

§3 Val av mötesfunktionärer Ordförande Vice ordförande Sekreterare Justerare 2 st Rösträknare 2 st

§4 Fastställande av dagordning

§5 Mötets behörighet

§6 Verksamhetsberättelse

§7 Ekonomisk redogörelse och revisorernas redogörelse

§8 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

§9 riktlinjer inför nästkommande verksamhetsår Hur gör vi med våra verksamheter om coronaviruset inte är under kontroll?

§10 Fastställande av medlemsavgift samt subvention av lägeravgifter Ledare får lägeravgiften betald om ungdomar följer med från församlingen.

§11 Val av föreningens ordförande Nyval 1 år

§12 Val av föreningens kassör

§13 Val av styreledamöter

§14 Val av två revisorer

§15 Val av ledare och övriga funktionärer

§16 Val av valberedningen

§17 Förslag/Ärenden som lämnats in till årsmötet

§18 Övriga frågor

§19 Mötet avslutas

Dela gärna detta

© Bengtsfors Missionsförsamling 2024
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram