Gudstjänst 13 september

2020-09-13
Mikael Blom

Bli stilla - Herren är med dig är rubriken på söndagens gudstjänst när pastor Åge Eriksen fortsätter under temat Var inte rädd. Den här gången talar han utifrån Psaltaren 46 som inleds med de kända orden "Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit" som har tröstat och tröstar många människor. Psalmen talar om en Gud som skyddar även om jorden vacklar, en Gud som gör slut på krigen.

2 Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, som aldrig svikit. 3 Därför räds vi inte om än jorden skälver och bergen störtar i havets djup, 4 om än vattnen brusar och skummaroch bergen darrar vid havets uppror. 5 Här är en flod vars strömmar ger glädje åt Guds stad, som den Högste har helgat till sin boning. 6 Därinne bor Gud, den skall aldrig falla, den får hjälp av Gud när morgonen gryr. 7 Folken larmar, riken vacklar. Då hörs hans röst och jorden bävar. 8 Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. 9 Kom och skåda Herrens gärningar, som slår världen med skräck. 10 Han gör slut på krigen över hela jorden, han bryter bågen och bräcker spjutet, sköldarna bränner han upp i eld. 11 Lugn! Besinna att jag är Gud, upphöjd över folken, upphöjd över jorden. 12 Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg.

I den här gudstjänsten blir det sång och musik av Gunilla och Leif Svensson, Arne Björn och Håkan Wallin.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i september 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik.

Dela gärna detta

© Bengtsfors Missionsförsamling 2024
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram