Gudstjänst med avskiljning- och förbönsakter

2020-09-27
Mikael Blom

Biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin predikar i gudstjänsten som leds av Klas Johansson. För sången och musiken svarar Immanuel gospel och en grupp med Victor Bodell i spetsen. Dessutom får vi även här ett inslag från ”webbkören” med sångare från hela landet.

I denna gudstjänst avskiljs biträdande kyrkoledare och regional kyrkoledare i Öst, samt missionär, som alla finns på plats i Immanuelskyrkan, Stockholm.
Det är även förbönsakt för de som har internationella uppdrag eller skall ut i vägledningsåret. Dessa samlas lokalt i sin församling, eller motsvarande, och följer gudstjänsten därifrån tillsammans med pastor och/eller andra företrädare i församlingen som är med i förbönen för dem när det momentet kommer.

Även i denna gudstjänst kommer det att ges tid för ljuständning och förbön för er som följer gudstjänsten hemma eller i er församling.

Vi tar även upp en kollekt till Equmeniakyrkan. Du kan ge din gåva via Swishnr: 90 03 286 eller Bankgiro: 900-3286.

Gudstjänsten börjar klockan 11.00

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Dela gärna detta

© Bengtsfors Missionsförsamling 2024
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram