Ordinationsgudstjänst från Kyrkokonferensen

2020-09-20
Åge Eriksen

Kyrkoledare Lasse Svensson predikar i ordinationsgudstjänsten som leds av Ulla Marie Gunner. För sången och musiken svarar en grupp med Victor Bodell i spetsen. Dessutom får vi ett inslag från ”webbkören” med sångare från hela landet.

Själva ordinationsakten leds av kyrkoledaren från Stockholm och kopplas samman med fem regionala platser (Umeå, Strängnäs, Lidingö, Jönköping och Göteborg) där ordinanderna samlas tillsammans med regional kyrkoledare. Här avger ordinander sina löften inför regional kyrkoledare som också ber för dem när dessa moment kommer. Vi kommer att kunna se alla platserna i bild samtidigt i webbsändningen.

I gudstjänsten kommer det att ges tid för ljuständning och förbön för er som följer gudstjänsten hemma eller i er församling.

Vi tar även upp en kollekt till Equmeniakyrkan. Du kan ge din gåva via Swish: 90 03 286 eller Bankgiro: 900-3286. För att ni bättre skall kunna följa de olika momenten kommer en gudstjänstordning att läggas ut här i god tid innan gudstjänsten.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor. Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Dela gärna detta

© Bengtsfors Missionsförsamling 2024
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram