Gudstjänst 18 oktober

2020-10-18
Mikael Blom

I dagens gudstjänst talar pastor Åge om en sabbatsvila för Guds folk utifrån Hebreerbrevet 4:1-10

”4När nu ett löfte finns kvar om att få komma in i hans vila, låt oss då akta oss så att ingen av er visar sig gå miste om det. 2Evangeliet har förkunnats för oss liksom för dem, men de hade ingen nytta av ordet de hörde eftersom det inte smälte samman i tro med dem som lyssnade. 

3Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger: Så svor jag i min vrede: De ska aldrig komma in i min vila.Ändå har hans verk stått färdiga sedan världens skapelse, 4för på ett ställe säger han om den sjunde dagen: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. 5Men här säger han: De ska aldrig komma in i min vila.

6Det står alltså fast att vissa går in i vilan, och att de som först fick höra evangeliet inte kom in på grund av olydnad. Därför bestämmer han på nytt en dag, i dag, när han långt senare säger genom David vad som redan är sagt: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. 8För om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte senare ha talat om en annan dag.

Alltså kvarstår en sabbatsvila för Guds folk. 10  Den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 

Pastor Åge talar om löftet om Guds vila för sitt folk som står fast! MEN att det finns en fara för att inte nå dit. Judarna hade förlorat sin möjlighet att komma till det lovade landet, de tvivlade på Guds kraft och Guds löften. 4 Mos kap 13 o 14 Men trots det finns det en ny vila för Guds folk, den eviga vilan som väntar för den som tror. I skapelseberättelsen i 1 Mos står det om dagen som blev till natt och natten som blev till dag men den sjunde dagen står inget om att dagen blev till natt…

1 Mos 2:1-3

Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. 2På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk, och han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han gjort. 3Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, för på den dagen vilade han från hela sitt verk som han hade skapat och gjort.

Efter 40 år i öknen skulle judarna få vila i det utlovade landet. Vilan är något mera än helgens vila – det handlar om en evighet! Guds inbjudan idag lyder: ”I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan.”

Två viktiga sanningar i det här avsnittet är att Ordet kan vara så stort och innehållsrikt, men är inte till någon nytta om man inte hör det och tar emot det. I den första versen varnar författaren att vi ska akta oss så vi inte går miste om löftet, det utlovade landet, Sabbatsvilan. Guds frukt är inte en fruktan som skrämmer iväg oss. Inte heller en fruktan som gör oss förlamade, utan en fruktan som gör att vi vill göra allt som står i vår makt för att inte gå miste om det här. Det heter TRO. 

För sången och musiken i dagens gudstjänst svarar Iréne Nygren.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i oktober 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

Dela gärna detta

© Bengtsfors Missionsförsamling 2024
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram