Gudstjänst 1 november

2020-11-01
Mikael Blom

I dagens gudstjänst talar Åge Eriksen om en mogen tro och vad det innebär. Han utgår från Hebreerbrevet 5:11-14. Ta fram Bibeln och bli känd med Jesus, praktisera det vi läser och att låta nåden sjunka in i oss är några grundpelare för att bli andligt mogen.

Varning för förhärdelse

11 Om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara, eftersom ni har blivit så dåliga på att lyssna. 12 Ni borde ha blivit lärare för länge sedan, men nu behöver ni någon som lär er de första grunderna i Guds ord igen. Ni behöver mjölk, inte fast föda! 

13Den som lever av mjölk är inte mogen för en undervisning om rättfärdighet, för han är fortfarande ett barn. 14Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnena skärpta till att skilja mellan gott och ont.

För sånginsatsen i dagens gudstjänst svarar Margareta Blidstam.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i oktober 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

Dela gärna detta

© Bengtsfors Missionsförsamling 2024
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram