​Marias lovsång - Gudstjänst 4:e advent

2020-12-20
Mikael Blom

I gudstjänsten 4:e advent talar pastor Åge om att hjälpa de människor runt oss som är svaga och hungriga. Vi ska bry oss om varandra.

Dagens Bibeltext är från Lukas 1:46-55 - Marias Lovsång

Då sade Maria:

»Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.

Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honomvarar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig tid.«

För sången och musiken i den här gudstjänsten svarar Irène Nygren.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor. Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i december 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

Dela gärna detta

© Bengtsfors Missionsförsamling 2024
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram