Julotta med vacker sång

2020-12-25
Mikael Blom

Jesu födelse firas med en digital julotta med solosång av Margareta Blidstam, Lisa Stavvik Hitti, Arne Magnusson, Irène Nygren och Göran Andersson. Det blir också gemensam sång. Pastor Åge talar om det stora undret i Betlehem som Jesaja profeterade om, Jesus som föddes i ett stall som Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader och Fredsfurste:

Det folk som vand­rar i mörk­ret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar lju­set fram. Du låter jublet sti­ga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jub­lar när by­tet förde­las. Oket som tyng­de dem, stång­en på de­ras ax­lar, förtryc­ka­rens pis­ka bry­ter du sönder, som den dag då Mid­jan be­seg­ra­des. Stöveln som bars i stri­den och man­teln som fläckats av blod, allt det­ta skall brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss gi­ven. Väldet är lagt på hans ax­lar, och det­ta är hans namn: All­vis härs­ka­re, Gu­dom­lig hjälte, Evig fa­der, Freds­furs­te. Väldet skall bli stort, fre­dens välsig­nel­ser ut­an gräns för Da­vids tron och hans ri­ke. Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdig­het nu och för evigt. Her­ren Se­ba­ots li­del­se skall göra det­ta.

Jesaja 9:2-7

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor. Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i december 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

Dela gärna detta

© Bengtsfors Missionsförsamling 2024
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram