Jag är den sanna vinstocken - Gudstjänst 17 januari

2021-01-17
Mikael Blom

Relationen mellan Sonen – Fadern – människorna talar pastor Åge om i dagens gudstjänst utifrån Joh. 15:1-5. ​Jesus är vinstocken​, Fadern är vinodlaren eller trägårdmästaren​ och vi är grenarna​. I sin predikan pekar han på att det finns en koppling där som är viktig.​ I vårt eget är det fullt upp av inre strider mellan synd, fruktan, tvivel och en mängd andra negativa krafter. Men ​Guds frid flyttar in i vårt inre för att stå emot alla dessa negativa och onda krafter. Så att vi får vara bärare av Guds frid.

För dagens sånginsats svarar Erland Martinsson.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor. Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i januari 2021 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

Dela gärna detta

© Bengtsfors Missionsförsamling 2024
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram