Gudstjänst 14 mars

2021-03-14
Britt-Marie Erlandsson

I söndagens gudstjänst predikar pastor Åge om Livets bröd utifrån 2 Kor 9:8-10. Maria Ernebro och Anna Boberg-Gustavsson står för sången och musiken och du får jättegärna vara med i sången.

Gud förmår ge er allt gott i över­flöd, så att ni all­tid har allt vad ni behöver och själva kan ge i över­flöd till var­je gott ändamål. Det står ju skri­vet: Han strör ut, han ger åt de fat­ti­ga, hans rättfärdig­het va­rar i evig­het. Han som ger säd att så och bröd att äta, han skall ge er utsäde och mång­dubb­la det och låta er rättfärdig­het ge god av­kast­ning. 2 Kor. 9:8-10

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Tack för din gåva!

Producerad i mars 2021 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

Dela gärna detta

© Bengtsfors Missionsförsamling 2024
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram