Vandrings-gudstjänst 17 maj

2020-05-12
Mikael Blom

Söndag 17 maj kommer vi att göra något nytt. När vi inte kan samlas rent fysiskt till gudstjänst i kyrkan har vi planerat en vandringsgudstjänst runt Lysetjärn, med början från parkeringen vid Lysetjärnmilan. Rundan är på ungefär 2,5 km och går mestadels på fina stigar med en del rötter.

Tanken med den här vandringsgudstjänsten är att vi ska ha den redo till klockan 11 på söndag 17 maj. Sedan hoppas vi att den får stå en vecka så du kan gå den när du vill och när det passar dig. Det är nämligen inte tänkt att du måste gå den klockan 11 på söndag. Gudstjänsten består av tio kontrollpunkter runt Lysetjärn med bibeltexter, böner, lovsånger och goda möjligheter för egna betraktelser och möten med Gud.

Vi öppnar vandringsgudstjänsten klockan 11 och du får gärna komma då och gå tillsammans med någon, men kom ihåg att vi skall hålla avstånd enligt folkhälsomyndighetens uppmaning. Längs med stigen finns det goda möjligheter att stanna till och sitta ned på en bänk. Om du vill ta med dig kaffe på turen finns det god plats vid parkeringen när du har gått vandringsgudstjänsten.

Pastorn kommer att vara vid parkeringen under några timmar den här dagen och det finns risk för att han har med sig en eller flera norska flaggor (Norges nationaldag). Grillen kommer att vara varm om man vill grilla medhavd korv efter gudstjänsten.  Allt sker med gott avstånd enligt myndigheternas råd och handsprit finns på plats.

Vi hoppas att vi kan spela in något om vandringsgudstjänsten, som vi kan lägga ut på vår hemsida under veckan, för er som inte har möjlighet att vara med och gå.

Gud är inte beroende av att vi skall vara i kyrkan för att han skall möta oss och tala till oss. Be om att Gud visar sig för dig och talar till dig den här vandringsgudstjänsten.

Välkommen till en vandring i Guds natur!

Dela gärna detta

© Bengtsfors Missionsförsamling 2024
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram