Bönerunda i centrum

2020-09-15
Mikael Blom

Det finns mycket att be för i vårt samhälle. Vid Bengtsfors Missionskyrka startar en bönepromenad som man kan gå när man själv vill, ensam eller i sällskap med någon. Du kan antingen ta med dig den här texten från vår hemsida eller hämta ut ett papper i kyrkan vid dörren in till kyrksalen. Ta med dig texten och gå vandringen i bön till Gud med olika böneämnen genom din vandring. Rundan är ungefär 1 km. Bor du inte i Bengtsfors så ta med dig böneämnen och gå i ditt samhälle och be för de olika ämnen.

Gud hör bön och han har lovat att hjälpa oss, det blir inte alltid som vi har tänkt eller önskat men svaren kommer i sin tid.

”Sannerligen, jag säger er: vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig.” Matt 16:23b-24

1. Hälsovård (Nygård)

Sjuk och hälsovården har fått en mer synlig position i vårt samhälle. Många uppmärksammar hur viktigt det är att den fungerar på bästa möjliga sätt.

 • Vi ber om kraft och styrka till de som arbetar inom sjuk- och hälsovården. Låt de få känna att de gör en viktig uppgift i samhället.
 • Vi ber för alla som är sjuka i dessa dagar. Ber om helande och beskydd mitt i en tung och svår tid.

28Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. 29Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. 30Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.” Matt 11:28-30

2. Kultur (Odèon, Bibliotek, Frivillighetscentralen)

Många som arbetar med kultur i vårt samhälle är beroende av att saker och ting rullar på. I denna kris har mycket blivit inställt och det skapar ekonomiska utmaningar för personer som arbetar med kultur och våra kulturinstitutioner.

 • Be om hjälp i dessa tider att myndigheter ger bidrag som blir till hjälp för kulturen i vår kommun.
 • Be om visdom att fatta rätt beslut och värderingar i en svår tid.

”David och israeliterna dansade framför Herren med liv och lust och sjöng till lyror, harpor och tamburiner, till bjällror och cymbaler.” 2 Sam 6:5

3. Skolan (Bengtsgården, Strömkullegymnasiet)

Skolan är viktig för vår framtid och för vårt samhälle. I dag sitter många studenter och arbetar hemifrån.

 • Be om att det skall vara en lösning som ger kunskap och vishet som skapar en samhällsbyggande karaktär men först av allt att det kan bygga ungdomars självförtroende och självbild så att de hittar sin plats i livet och i samhället.
 • Be för både lärare och elever som har en annorlunda vardag.
 • Be för elever som inte har en trygg familj hemma och som upplever den här tiden som extra påfrestande. Be om trygghet och beskydd för dom.

”Led den unge in på den väg han bör gå, så följer han den även som gammal.” Ordspråksboken 22:6

4. Kommunen (Fritidskontoret - innan bron)

 • Be för alla i kommunadministrationen.
 • Be för alla folkvalda.
 • Be för de som har hand om kommunens krisberedskap.
 • Be om visdom att ta beslut som är rätt och som är det bästa för kommunens invånare nu och i framtiden.

1Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, 2för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdigt. 3Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, 4som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen.” 1 Tim 2:1-4

5. Turistliv (gästhamnen)

Som en följd har turismen fått många utmaningar och problem.

 • Be om att turismen i Sverige och i vår region skall gynna de företag i vår kommun som är beroende av turismen.
 • Be om att vi som invånare i Bengtsfors och Dalsland skall hemestra och uppleva vår fantastiska natur och vad vi har att bjuda på här.

”Allt har han gjort skönt i sin tid. Även evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från början till slut.” Predikaren 3:11

6. Företag (Centrum)

 • Be för de som är varslade och uppsagda från sina arbeten.
 • Be för företag i vår kommun som sliter till följd av Covid-19.
 • Be om visdom att Bengtsfors kommun ska fatta rätt beslut och att de bidrag som staten ger kommer till nytta och hjälp där de behövs som mest, så att vi kan bevara ett levande samhälle, nu och framöver.

En stund i bön…

när smärtan

gör ondare

än jag någonsin

har kunnat föreställa mig.

(Tom Wright – Stilla stunder)

7. Kyrkorna

Kyrkorna har gjord många omställningar de senaste månaderna och vi ber om att Guds kyrka i Bengtsfors fortfarande skall vara en levande kyrka där människor finner tröst och vila samt hjälp och vägledning i svåra frågor i livet.

Jag ber därför att…

ett nyfött barns

naturliga fokus för ögonen

är avståndet från

mammas bröst

upp till mammas ögon

Jag ber därför att…

den naturliga längtan

hos det växande barnet

är att få spendera tid

tillsammans med sin far

(Tom Wright – Stilla stunder)

Dela gärna detta

© Bengtsfors Missionsförsamling 2024
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram