Håll ihop Sverige

2020-09-25
Mikael Blom

Många av Sveriges ensamkommande ungdomar som sökt skydd från krig och förföljelse, har väntat på asyl i flera år. Sveriges omänskliga behandling av dessa utsatta unga, i form av bland annat godtyckliga åldersuppskrivningar, omotiverad inlåsning i förvar och tvångsutvisning till krigsdrabbade länder, splittrar familjer, skolklasser, idrottsföreningar och församlingar runt om i landet, och lämnar irreparabla skador i hela det svenska samhället.
Dessutom behöver vi alla ungdomar. I vården, i omsorgen, i servicenäringen och i många andra yrken där det redan idag råder brist på arbetskraft.
Amnesti är den enda rimliga lösningen för alla.

Det handlar inte om ”vi och dom”, det handlar om oss

Nu har vi öppnat en namninsamling för enskilda att skriva under.
Kräv permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ensamkommande ungdomar, av alla nationaliteter, som har varit här i mer än ett år.
Skriv under via länken här:

http://flyktingamnesti.se/

Dela gärna detta

© Bengtsfors Missionsförsamling 2024
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram