Församlingsmöte 3 juni kl 19.00

2021-06-01
Mikael Blom

Varmt välkomna till församlingsmöte. Mötet hålls digitalt via Zoom.
Nedanför knappen finner ni information för att ringa in till mötet om ni saknar dator eller smartphone.

För att ringa in till mötet behöver du följande information:

Telefonnummer: 08 505 200 17
Mötes ID (Meeting ID): 926 8008 5460
Lösenord (Passcode): 127957

DAGORDNING

Vid församlingsmötet torsdag den 3 juni 2021

1) Mötet öppnas
2) Val av sekreterare
3) Val av två justerare
4) Samtalsfrågor (Gruppsamtal)

Våra Gudstjänster
Varför? För vem? Hur?
Annat (innehåll, frekvens, digitalt/live)

Framtidsfrågor
Sångkvällar? Mötesserier? Torgmöten/sång?
Diakoni - Annat...

5)  Greagården Juni
6) Övriga frågor
7) Avslutning

Dela gärna detta

© Bengtsfors Missionsförsamling 2024
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram