Vårläger på Stora Strand

2019-04-02
Britt-Marie Erlandsson

Den gångna helgen möttes ungdomar och ledare från Dalsland, Värmland och Västergötland för en helg på Stora Strand. Det var dags för årets vårläger och det blev härlig gemenskap, lek och bus, bibelstudier och bön. Bönen lyftes speciellt under lägret; Åge Eriksens bibelstudier handlade om bön och deltagarna fick i grupper fundera kring frågor i ämnet. Under lördagskvällens andakt, som hölls under "Earth hour", med endast levande ljus, var det många som tände ljus när de sökte Gud i bön. På söndagens morgonbön utmanade ledaren Gustaf Gulliksson alla att under veckan som kom be direkt på morgonen innan man kollar mobilen. "Kanske någon fortsätter efter en vecka också", sa han. På sommarens Stora Strandläger, som är vecka 28, skulle de utvärdera hur det gått.

Full fart i kubbling - en nyuppfunnen lek.
I kubbling gällde det att slå ner lagets bowlingklot med en vedkubbe, vilket inte var det enklaste.
Glada lägersången hade sin givna plats när det var Kvällskul.
Många tände ljus när de sökte Gud i bön.

Dela gärna detta

© Bengtsfors Missionsförsamling 2024
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram