Medlemsintagning igen!

2019-06-24
Mikael Blom
Jan Lidfors, ny medlem, tillsammans med pastor Åge Eriksen.

Det är stor glädje i församlingen som i år fått hälsa flera medlemmar välkomna. Vid söndagens kvällsgudstjänst tillkom ytterligare en medlem då Jan Lidfors togs emot i gemenskapen. Fler personer står på tur att gå med i församlingen och i sommar kommer det även att bli dop.

Söndagens predikan handlade om Johannes Döparen som, fylld av Helige Ande, banade väg för Jesus, och vad vi kan lära av honom. "Johannes fick ett rikt liv, han fick en rik tjänst, han fick vara med och peka på Jesus och visa vägen till honom. På samma sätt ska jag och du få vara med och visa vägen till Jesus med våra liv, sa Åge Eriksen bland annat i sin predikan. Under gudstjänsten blev det också vacker sång av Maria Ernebro.

Dela gärna detta

© Bengtsfors Missionsförsamling 2024
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram