Pastorn installerad

2019-06-11
Mikael Blom

Åge Eriksen har genomgått studier för att bli godkänd även som svensk pastor och på pingstdagen installerades han i Bengtsfors Missionskyrka. Regionledare Thomas Hammar skötte installationen och från församlingens sida följde ett rungande ja att ha Åge som pastor. Kören under ledning av Lisa Stavvik Hitti sjöng vackert under gudstjänsten och det var Åge Eriksen som höll i predikan. Han talade om Helige Ande, som en del kanske är rädda för, men som är Hjälparen och till för alla.

Dela gärna detta

© Bengtsfors Missionsförsamling 2024
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram