Forskare har fastställt när Jesus dog

2020-04-03
Mikael Blom

”…jorden skakade och klipporna rämnade…” står det att läsa i Bibeln (Matteus 27) när Jesus dog på korset. Enligt geologer som undersökt den seismologiska aktiviteten i området kring Döda havet, sammanfaller Jesu korsfästelse med ett jordskalv som ägde rum vid den tiden.

Forskare har gått igenom en rad källor för att ta reda på det exakta datumet för Jesu död. Att korsfästelsen skedde på långfredagen är fastställt med stor säkerhet, men vilket årtal det handlar om har inte varit klart. Men genom att analysera flera jordprover från en strand i närheten av Döda havet har forskarna kommit fram till att det förekommit minst två stora jordskalv den aktuella perioden. Ett kraftigt jordskalv år 31 f.Kr. och ett jordskalv som ska ha skett en gång mellan år 26 och 36 e.Kr. Under den perioden var Pontius Pilatus ståthållare i Judeen och jordskalvet som beskrivs i Matteusevangeliet ägde rum då.

Textkällorna som användes i arbetet med att hitta datumet för Jesu död var:

De fyra evangelierna (Matteus-, Markus-, Lukas- och Johannesevangeliet samt verket Annales av den romerske historikern Tacitus säger att korsfästelsen genomfördes då Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen.

Alla fyra evangelierna säger att korsfästelsen ägde rum på en fredag.

Alla fyra evangelierna säger att Jesus dog några få timmar före starten på den judiska sabbaten (efter mörkrets inbrott på fredag kväll)

När textkällorna ställts mot den judiska kalendern samt astronomisk och geologisk data har forskare kommit fram till det exakta datumet för när Jesus dog; fredag 3 april år 33 e.Kr.

Dela gärna detta

© Bengtsfors Missionsförsamling 2024
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram