Gudstjänst 23 augusti

2020-08-23
Mikael Blom

I den här gudstjänsten talar pastor Åge om tröst, vilket profeten Jesaja har som särskilt tema i kapitel 40-55. Jesaja talar om den kommande Guds utvalde, Jesus, som ska uppenbara för världens folk vad rättvisa är. "Han ska inte krossa ett sönderbrutet strå och inte heller släcka en flämtande låga. Han ska uppmuntra dem som är frestade att ge upp. Han ska se till att alla som behandlats orättvist ska få sin rätt. Han kommer inte att vara nöjd förrän sanning och rättfärdighet råder över hela jorden, nej, inte förrän de avlägsna länderna bortom havet satt sitt hopp till honom."

Margareta Blidstam och Dag Bjaaland står för dagens sång- och musikinslag.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i augusti 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik.

Dela gärna detta

© Bengtsfors Missionsförsamling 2024
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram