Gudstjänst 11 oktober

2020-10-11
Mikael Blom

Jesus är Guds Son

Hebreerbrevet 1:1-3 ligger till grund för dagens predikan av pastor Åge som handlar om hur Gud talar till oss. I det gamla förbundet talade Gud genom profeterna och i det nya förbundet genom Jesus.

Hebreerbrevet 1:1-3

Guds ord vid tidens slut

11 Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, 2 men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom. 3 Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden.

Åge Eriksen och Sven-Erik Persson spelar tillsammans i dagens gudstjänst och Sven-Erik står för sången.

Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor.

Vill du vara med och bidra?

Swish: 123 502 12 17

Bankgiro: 106-8691

Vipps: 978 16 447 (Norge)

Tack för din gåva!

Producerad i oktober 2020 av Bengtsfors Missionskyrka och Bloms Ljudteknik

Dela gärna detta

© Bengtsfors Missionsförsamling 2024
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram