Efter att ha genomgått studier för att bli godkänd även som svensk pastor kunde Åge Eriksen installeras i Bengtsfors Missionskyrka på pingstdagen. Regionledare Thomas Hammar höll i installationen och från församlingen kom ett rungande ja att ha Åge som pastor. Kören, under ledning av Lisa Stavvik Hitti, sjöng vackert under gudstjänsten och Åge Eriksen stod för predikan. Han talade om Helige Ande, som en del är rädda för, men som är Hjälparen och är till för alla.

Åge Eriksen predikade om Helige Ande.
Kyrkans kör sjöng vackert.
Carin Olsson uppvaktade från församlingen som är mycket nöjd med sin nya pastor.
© Bengtsfors Missionsförsamling 2024
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram