2020-10-23
Tankar inför helgen

Att förkunna och vittna för sina närmaste kan vara svårt. Jesus visar oss att det kan vara så och budskapet om Jesus väcker anstöt och Jesus blir till en stötesten för världen. Pastor Åge delar några tankar om helgens text.

Läs mer
2020-10-22
Kvällstankar 22 oktober

Kvällstankar med pastor Åge.

Läs mer
2020-10-22
Kyrkkaffe med Lasse Svensson

Kyrkoledare Lasse Svensson samtalar om aktuella ämnen med intressanta gäster.

Läs mer
2020-10-21
Kvällstankar 21 oktober

Trygve Bjerkreim skriver i sången att vi inte klarar oss utan Jesus. Pastor Åge ger dig sången Du kjem ikkje utanom Jesus.

Läs mer
2020-10-20
Kvällstankar 20 oktober

I kväll får du höra om en ung tjej som lär oss att Jesus har bedt oss att komma till sig. Pastor Åge ger dig sången och några tankar.

Läs mer
2020-10-19
Kvällstankar 19 oktober

Har du någon sammanhang du hör till? Det är viktigt att hitta sin plats. Pastor Åge delar några tankar och en sång från Sangboken också i kväll.

Läs mer
2020-10-18
Kvällstankar 18 oktober

Håll ut mitt barn är sången som pastor Åge tar fram i dag. En sång som Haldis Reigstad har skrivit.

Läs mer
2020-10-18
Gudstjänst 18 oktober

I dagens gudstjänst talar pastor Åge om en sabbatsvila för Guds folk utifrån Hebreerbrevet 4:1-10 ”4När nu ett löfte finns kvar om att få komma in i hans vila, låt oss då akta oss så att ingen av er visar sig gå miste om det. 2Evangeliet har förkunnats för oss liksom för dem, men de hade […]

Läs mer
2020-10-17
Kvällstankar 17 oktober

Kvällstankar med pastor Åge som bjuder in till att vara med om bönemöte där du är i morgon kl 20:00.

Läs mer
© Bengtsfors Missionsförsamling 2019
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram