2019-06-28
Evangeliesenter på Hoppet

Hoppet fick den här veckan besök av ett team från Varna Evangeliesenter utanför Moss, med Knut Labråten och Jon Åge Skuland, i spetsen. Det blev mycket sång och musik och starka vittnesbörd - en härlig samling. Teamet trivdes gott och vill gärna återkomma. Stiftelsen Evangeliesenter är en privat, ideell och frivillig organisation som hjälper missbrukare […]

Läs mer
2019-06-24
Medlemsintagning igen!

Det är stor glädje i församlingen som i år fått hälsa flera medlemmar välkomna. Vid söndagens kvällsgudstjänst tillkom ytterligare en medlem då Jan Lidfors togs emot i gemenskapen. Fler personer står på tur att gå med i församlingen och i sommar kommer det även att bli dop. Söndagens predikan handlade om Johannes Döparen som, fylld […]

Läs mer
2019-06-18
Nystartsgruppen höll gudstjänst

Nystartsgruppen, som träffats varannan vecka under våren, stod för söndagens gudstjänst. Det blev en härlig atmosfär och gemenskap med mycket lovsång, vittnesbörd, bön och nattvard. Kom var mitt centrum, Tusen skäl, Ropa till Gud, Så länge jag lever och Det finns kraft var sångerna. Dessutom sjöng Kevin Larsson solo i En liten stund med Jesus. […]

Läs mer
2019-06-11
Pastorn installerad

Åge Eriksen har genomgått studier för att bli godkänd även som svensk pastor och på pingstdagen installerades han i Bengtsfors Missionskyrka. Regionledare Thomas Hammar skötte installationen och från församlingens sida följde ett rungande ja att ha Åge som pastor. Kören under ledning av Lisa Stavvik Hitti sjöng vackert under gudstjänsten och det var Åge Eriksen […]

Läs mer
2019-05-31
Sverigebön

Kom med och be för Sverige! På Nationaldagen håller kyrkorna i Bengtsfors en gemensam samling uppe på Gammelgården för att be för vårt land. Åge Eriksen kommer att leda mötet som börjar kl. 18.

Läs mer
2019-05-24
Ny Vår Våglängd med spännande läsning!

Sommarens Vår Våglängd är klar med hela programmet för juni, juli och augusti. Dessutom kan man bland annat läsa en intressant intervju med Linda Eriksson om hur hon, som aldrig trott på Gud, började söka efter meningen med livet.

Läs mer
2019-05-13
Barnvälsignelse och ännu en ny medlem

Det blev en härlig gudstjänst i söndags med både barnvälsignelse och medlemsintagning. Linda Eriksson fick ett varmt mottagande av församlingen med pastor Åge Eriksen i spetsen och hennes två barn välsignades. Under samlingen blev det också fin sång med David, Anna och Kevin Larsson och Åge Eriksen talade om Jesus som vägen till livet.

Läs mer
2019-05-10
Sommarläger på Stora Strand

Det är dags att anmäla sig till sommarens läger på Stora Strand 8-14 juli. I år blir det festmiddag med årets tema, skogsäventyr, kvällsbad med bastu och givetvis spex, femkamp, bibelsnack, workshops, bad och mycket mera. Följ länken så kommer du till anmälan och mer information om lägret: http://storastrand.se/sommarlager/

Läs mer
2019-05-06
Fler medlemmar!

Till allas glädje kunde ännu en ny medlem tas emot i församlingen vid söndagens gudstjänst. Den här gången var det Emil Abrahamsson som hälsades välkommen. Åge Eriksen talade under gudstjänsten om Den gode herden och en blåskvartett från SMU-sikerna spelade.

Läs mer

© Bengtsfors Missionsförsamling 2020

Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram