Gudstjänster på YouTube

Här nedan hittar ni alla våra gudstjänster. Här finns också en länk direkt till vår Youtube-kanal.
Där finns alla gudstjänster och andra videoklipp som vi producerat.
Till YouTube-kanalen
2021-05-01
Konfirmations-gudstjänst 2 maj

Den här söndagen är det konfirmation och det är i år två konfirmander. De kommer att presentera ett projekt som de jobbat med under året. Bandet Framtid med Kevin Larsson, Emil Abrahamsson och Emanuel Zadeh spelar medan Pastor Åge predikar utifrån Joh. 3. om Nikodemus som kom till Jesus på natten. Så får vi också […]

Read More
2021-04-25
Vägen till livet - Gudstjänst 25 april

I den här gudstjänsten predikar pastor Åge om nåden och vägen till livet. Hur Gud kan visa missnöje med människors val och liv eftersom han inte tål synden men älskar syndaren. Han visar oss vägen till livet som börjar då vi erkänner vår synd. När vi gör det ger han oss sin nåd och vi […]

Read More
2021-04-18
Den gode herden - Gudstjänst 18 april

”Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom.” Jes 53:6. Söndagens gudstjänst handlar om Den gode herden och pastor Åge predikar utifrån 1 Pet. 2:21-25 och Jes 53:6. För dagens sånginslag svarar Arne Magnusson. Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor. Vill […]

Read More
2021-04-11
Gudstjänst 11 april

Under söndagens gudstjänst är det Irène Nygren som står för predikan, Lisa Stavvik Hitti och Emma Park sjunger och spelar medan Ingrid Dåverhög leder. Bengtsfors Missionskyrkas verksamhet finansieras med frivilliga gåvor. Vill du vara med och bidra? Swish: 123 502 12 17 Bankgiro: 106-8691 Tack för din gåva! Producerad i april 2021 av Bengtsfors Missionskyrka […]

Read More
2021-04-05
Gudstjänst Annandag påsk

På annandagens gudsjänst predikar pastor Åge om mötet med den uppståndne, när Jesus visar sig för sina vänner, utifrån Apg. 10:34-43. Då tog Petrus till or­da: ”Nu förstår jag verk­li­gen att Gud in­te gör skill­nad på människor ut­an tar emot var och en som fruk­tar ho­nom och som gör vad som är rättfärdigt, vil­ket folk han […]

Read More
2021-04-04
Gudstjänst Påskdagen

De gick ut till graven där Jesus var lagt och graven var tom. Inte hade de väntat att finna det så fast Jesus hade berättat det för dem innan det här hände. Jesus är inte här, döden har inte grepp om honom längre. Jesus är uppstånden! Lärjungarna blev förvånade och fylldes av glädje. Det här […]

Read More
2021-04-02
Gudstjänst långfredag

Jesus blev straffad som den största ogärningsman och förbrytare som världen någonsin har haft och kommer att ha. ”Brottet” var att han lydde Gud vilket gjorde att vi kunde räddas från den eviga döden. Jesus bar alla våra synder genom döden, och den grymmaste av alla avrättningar – korsfästelse. Därför är korset den viktigaste symbolen […]

Read More
2021-03-28
Familjegudstjänst 28 mars - Palmsöndagen

Ett åsneföl får en central och viktig roll på Palmsöndagen. Ett åsneföl som inte var mycket värt i människors ögon det använde Gud. Så gör Gud även i dag, använder det som människor vanligtvis inte räknar med. Om det talar pastor Åge i söndagens familjegudstjänst utifrån Markus 11:1-11. Tone Abrahamsson står för sången. Bengtsfors Missionskyrkas […]

Read More
2021-03-21
Gudstjänst 21 mars

I söndagens gudstjänst predikar pastor Åge utifrån Romarbrevet 8:1-4 och Lisa Stavvik Hitti står för sången och musiken. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.  Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den […]

Read More
© Bengtsfors Missionsförsamling 2022
Design av Bloms IT
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram